Treftadaeth Ansicr Uncertain Heritage

Dyn ni yma o hyd…We’re still here

Despite these uncertain times…er gwaethaf pawb a phopeth


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

100+ diwrnodau o lockdown yn 2020

100+ days lockdown in 2020

Croeso i flog y CHYPs (Panel Ieunctid Treftadaeth Ceredigion) lle rydyn ni’n cofnodi’r cyfnod ansicr ‘ma. Rydyn ni am sgwennu am beth sy’n digwydd yn y byd o’n cwmpas, a’r effaith mae’n ei gael ar ein bywydau ni: beth sy’n bwysig, beth rydyn ni’n ei golli a beth rydyn ni’n edrych ymlaen ato…

Welcome to the CHYP’s (Ceredigion Heritage Youth Panel) latest blog, where we are recording these uncertain times. We’re going to write about what’s happening in the world around us and the effect that it’s having on our lives: what’s important, what we miss and what we’re looking forwards to.


Ebrill 2: Fe gawsom ni ein cyfarfod ar-lein cyntaf yr wythnos diwethaf. Y cam gytaf…darfganfod ble roedd pawb! Nid oedd pawb wedi llwddo i gyrraedd adref eto, felly reodd pethau’n eithaf ansicr.

April 2: We had our first online meeting last week. The first step was to find out where everyone was! Not everyone has managed to get home yet so things were pretty uncertain.