Amdanom Ni / About Us

Mae ‘Ceredigion Gyfyngedig?’ yn brosiect tair blynedd a arweinir gan bobl ifanc ac a gynhelir gan banel ieuenctid Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Rydyn ni i gyd yn ymwneud â hanes a bod yn greadigol, cael pobl ifanc a’u cymunedau i gymryd rhan, chofnodi, dehongli, ac ymweld â’r dreftadaeth gyfyngedig sy’n bwysig iddynt yng Ngheredigion.

‘Ceredigion Off-limits?’ is a three-year, youth led project run by the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales’s youth panel. We’re all about history and being creative, getting young people and their communities involved with recording, interpreting, and visiting the off-limits heritage that’s important to them in Ceredigion.